toploizolaciya.dir.bg - Външна топлоизолация и изолация. Топлоизолация на жилища и апартаменти. Топлоизолации с алпинисти и скеле!

  [BG]   EN  
toploizolaciya.dir.bg - Външна топлоизолация и изолация. Топлоизолация на жилища и апартаменти. Топлоизолации с алпинисти и скеле!

 
Рейтинг: 3.00
(209)
Топлоизолации и Спокойствие – Т. С. РАПАКС - ЕООД
Нашата топлоизолация е сайт за вашите топлоизолации
Топлоизолации. Външна топлоизолация.
Външна топлоизолация - сценарии
Топлоизолация, бели лястовички, алпинисти и коминочистачи за топлоизолации
Топлоизолация от разбойници, топлоизолации от алпинисти и Али Баба?
Правилна топлоизолация в см
Топлоизолация с алпинисти
Светкавични топлоизолации от алпинисти
Цена на нежелани обекти за топлоизолация от алпинисти
Правилна външна топлоизолация и топлоизолации
Външна топлоизолация на апартаменти с няколко вида стиропор.
Правилен монтаж на топлоизолация с алпинисти или скеле
Топлоизолация на светло, топлоизолации на тъмно и топлоизолацията през зимата!
Съвети за правилна топлоизолация
Избрано от нас за топлоизолация и топлоизолации
Топлоизолация с ваши и наши материали
Топлоизолация от скеле
Предложения за цветна топлоизолация и топлоизолации на блокове и къщи.
Определящо за цената на всяка външна топлоизолация!
Топлоизолации цени, цени, и цени!
Контакт с нас за външна топлоизолация


Алпинисти предлагат топлоизолация Има ли БЕЗПЛАТНА външна топлоизолация? ХПС / XPS. Топлоизолация и хидро-изолация Качествен ремонт на външна топлоизолация след градушка, или кърпежи от първи вид! Заслужават ли си външните топлоизолации

Съвети за правилна топлоизолация / Монтаж на каменна вата

Монтаж на каменна вата
0.00 лева
Правила за поставянето на топлоизолация с вата. Принципи на монтаж при топлоизолации с вата.

изолационни плоскости, топлоизолационни плоскости, плоскост за топлоизолация, монтаж на топлоизолация, монтаж на плоскости за изолации, материали, монтаж на плоскости от алпинисти, вата за топлоизолация, материал, поставяне на топло, ирми
          Монтаж на каменна вата.

           СЪХРАНЕНИЕ
          Продуктите, пакетирани в опаковки, се доставят в термоизолиращо фолио. Тези опаковки не трябва да се слагат директно на земята. До монтажа продуктите трябва да се съхраняват в закрити складови помещения. Ако на строителната площадка няма такива помещения, опаковките трябва да се покрият с водонепропускливо фолио. Изключение правят единствено продуктите, пакетирани на палети, тъй като те са напълно защитени и покрити с водонепропускливо фолио.
          ПОДДРЪЖКА
          По време на разтоварване, транспортиране и складиране, продуктът трябва да се пази от повреждане (пакетираните продукти трябва да се разтоварват много внимателно!). Когато каменната вата се използва за изолация на плоски покриви, опаковките или палетите трябва да се качат на покрива с машини, за да се избегне нараняване на ръбовете на плочите при ръчното им пренасяне.
           РАЗОПАКОВАНЕ И НАРЯЗВАНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИИ
          Опакованите продукти следва да се разопаковат на самия строителен обект, непосредствено преди монтажа. Опаковъчното фолио трябва да се отреже с нож от по-тясната страна на опаковката по дължината на плочите. Продуктът трябва винаги да се реже върху чиста, суха и гладка повърхност със специален нож за каменна вата. Ръбовете трябва да се изрязват еднакво и правилно.
          МОНТАЖ
          Той може да се извърши и от алпинист, и от работник работещ на скеле. В текста по-долу може да намерите някои практически указания за монтаж на изолационния материал:
          - използвайте само сух и здрав материал върху предварително подготвена суха основа
          - когато изнасяте продукта на открито, трябва да му осигурите защита от атмосферните условия (дъжд, сняг)
          - ако поради неправилно съхранение продуктът бъде изложен на негативни атмосферни влияния и поеме вода под налягане, плочите от каменна вата трябва да се преместят на добре вентилирано място, където влагата да се изпари и плочите да изсъхнат; само сухи плочи със запазени изолационни качества могат да бъдат използвани за монтаж
          - някои от слоевете на изолационния материал трябва да бъдат монтирани в определена последователност, посочена в придру-жаващите продукта указания
          - плочите от каменна вата трябва да се нареждат плътно една до друга, за да се получи качествена изолация на сградата и съответно по-голям комфорт за нейните обитатели; ако плочите се нареждат на два слоя, горният слой трябва да се нареди шахматно/зигзагообразно спрямо долния слой, т.е. свързващите елементи на горния и долния слой не трябва да съвпадат
          - при изолацията на покриви с покритие от смола пространството между покривните греди трябва да бъде запълнено с изолационен материал; с помощта на нож изолационният материал може да бъде оформен така, че да запълни изцяло пространството по дължината на покривните греди
          - при поставяне на плочи от каменна вата за изолация на плоски покриви, конструкцията за транспортиране на материала следва да бъде внимателно изградена, за да се избегне нараняването на плочите при качването им на покрива. Ако плочите не се нареждат върху основа от стоманени листове, препоръчително е по-дългата страна на плочата да се постави перпендикулярно по посока ребрата на металните листове, а свързващите елементи на плочата да се наредят с лице към горната повърхност на профилните листове
          - при подова изолация, когато се поставя защитният слой на подвижна подова конструкция, всички определени участъци за транспортиране на материала над каменната вата трябва да се подсигурят с временни пътечки .
          БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА.
          При работа с каменна вата трябва да се съблюдава елементарна промишлена хигиена, каквато се спазва при работа с какъв да е друг строителен материал. Безопасността при работа включва следното:
          Работно облекло - работните дрехи трябва да бъдат достатъчно широки, с дълги ръкави и крачоли; когато става въпрос за монтаж на каменна вата над нивото на главата, е препоръчително да се работи с предпазна каска; хората с чувствителна кожа трябва да носят ръкавици, за да се избегнат евентуални кожни раздразнения (механични раздразнения); дрехите трябва да се сменят след приключване на монтажа; работното облекло трябва да се държи отделно от другите дрехи.
          Защитна екипировка
          - препоръчително е да се носи предпазна маска, когато се работи в затворени, тесни пространства с цел избягване на евентуално вдишване на прах; при работа на ниво над главата е добре да се слагат предпазни очила, които плътно прилепват към лицето, за да се избегне попадането на прах в очите; хора, които носят контактни лещи трябва винаги да работят с предпазни очила.
          Почистване на работната площ
    - задължително почистване на отпадъците след монтаж; помещенията, в които се съхранява каменна вата трябва да се почистват често, по възможност поне веднъж на ден; преди почистване въздухът трябва да се навлажни с вода
          Вентилация
          - добрата вентилация е най-ефикасният начин за намаляване на праха на работното място.
          Измиване
          - след края на монтажа работникът трябва да се изкъпе със силна струя вода, за да отмие частиците каменна вата от тялото си.
Начало на
топлоизолация

Топлоизолация на цена

Български алпинисти за топлоизолация

Процеси при външна топлоизолация

Хидро и топло-изолация

Подходящ
материал за топлоизолация

Безплатни топлоизолации

Принципи за
топлоизолации

Съвети за
външна топлоизолация

Топлоизолация по програми

Топлоизолация с алпинисти

Топлоизолация със скеле

Външна топлоизолация-основни предимства

Топлоизолация заради реклама


Статии за качествени външни топлоизолации

Компоненти за
цени на топлоизолации

Контакт с нашата
фирма за топлоизолация

Tyxo.bg counter
17.0131